Foreign Languages | Kanda University of International Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Foreign Languages | Kanda University of International Studies | JPSS, trang c...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Foreign Languages

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kanda University of International Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Foreign Languages, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

神田外語大学 | Kanda University of International Studies

  • Foreign Languages

Foreign Languages

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 261-0014
Địa chỉ liên hệ 1-4-1 Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ PR Office
Điện thoại 043-273-2826
Fax 043-273-2988
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 58người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 25người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 69người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 81người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 490,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 265,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Kanda University of International Studies has aンoriginal tuition exemption system for students with excellent grades
Khoa International Communication
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 08 tháng 10 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 10 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 11 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 1 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 2 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Reference of document screening
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Screening method
(1) Screening by documents
(2) Japanese examination (90 minutes : Writing)

*Application criteria, conditions, and selection methods may change due to the impact of the COVID-19.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 07 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học