Shukutoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Shukutoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Shukutoku University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Shukutoku University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Integrated Human and Social Welfare StudieshoặcNgành NursinghoặcNgành Community StudieshoặcNgành ManagemanthoặcNgành EducationhoặcNgành Humanitis của Shukutoku University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Shukutoku University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Chiba, Saitama, Tokyo  / Tư lập

淑徳大学 | Shukutoku University

Welfare / Education / Psychology / Regional policy / Public service / Nursing / Nutrition/ Business / Tourism / History / Communication

Shukutoku University was founded in 1965 at the current Chiba campus as a pioneering social welfare university.
Make people happier. Enliven the community. Live together in close harmony. These concepts and our motto, "Together with him" embody the Shukutoku spirit.
The university has applied this spirit of coexistence and empathy towards others that has been cultivated since its founding into fields such as welfare, medicine, and education to develop learning programs in 11 schools in 6 colleges, located on 4 campuses. Following the theme of "practical study", we strive to cultivate human resources who can contribute to the realization of a mutually-supportive, harmonious society through real-world learning and practice.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Shukutoku University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 6người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 800,000 Yên (Niên khóa 2020) 200 Daiganjicho, Chuo-ku, Chiba City, Chiba
  Khoa
  • Social Welfare
  • Education and Social Welfare
  • Psychological Practices
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 1người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 1,050,000 Yên (Niên khóa 2020) 200 Daiganji-cho, Chuou-ku, Chiba-shi, Chiba
  Khoa
  • Nursing
  • Nutrision
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 0người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 800,000 Yên (Niên khóa 2020) 200 Daiganji-cho, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba
  Khoa
  • Community Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 10người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 200,000 Yên (Niên khóa 2019) 800,000 Yên (Niên khóa 2019) 1150-1 Fujikubo, Miyoshi-machi, Iruma-gun, Saitama
  Khoa
  • Managemant
  • Tourism Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 0người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 200,000 Yên (Niên khóa 2019) 800,000 Yên (Niên khóa 2019) 1150-1 Fujikubo, Miyoshi-machi, Iruma-gun, Saitama
  Khoa
  • Children's Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 2người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 800,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-29-3 Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo
  Khoa
  • 表現
  • 歴史

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học