Gifu University of Health Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Gifu University of Health Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Gifu University of Health Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Gifu University of Health Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành NursinghoặcNgành Rehabilitation, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Gifu  / Tư lập

岐阜保健大学 | Gifu University of Health Science

Gifu University of Health Science Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 0người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 200,000 Yên (Niên khóa 2020) 1,400,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-92 Higashiuzura, Gifu-shi, Gifu
  • Địa chỉ liên hệ
    2-92 Higashiuzura, Gifu-shi, Gifu

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học