Agro-Food Industry | Niigata Agro-Food University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Agro-Food Industry | Niigata Agro-Food University | JPSS, trang chuyên về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Agro-Food Industry

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Niigata Agro-Food University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Agro-Food Industry của Niigata Agro-Food University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Niigata Agro-Food University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Niigata  / Tư lập

新潟食料農業大学 | Niigata Agro-Food University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 
  • Agro-Food Industry

Agro-Food Industry

Download tài liệu giới thiệu ngành học
  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 959-2702
Địa chỉ liên hệ 2416 Hiranedai, Tainai, Niigata Prefecture
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0254-28-9840
Fax 0254-28-9856
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 20người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 20người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 17người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 17người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 900,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 350,000 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú From second year onwards, the total fee is 1,350,000 yen.
There is a tuition fee exemption system for international students.
Students who are eligible for a Class 2 fee reduction will be exempt from half of the student fees paid by Japanese students.
- Student fees for first-year students: 625,000 yen
- Student fees for students from second year and onwards: 675,000 yen
*Fee reduction classifications are determined comprehensively in accordance to admissions selection results and the need for assistance for study.
Khoa Department of Agro-Food Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 8 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 9 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 9 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 10 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 10 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú The above information is for Entrance Examinations for International Students (A Schedule).
Applicants should have acquired the N3 level of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) or have a score of approximately 180 for the "Japanese as a Foreign Language" subject (excluding the writing section) of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)

The examination will be conducted in Tokyo and Niigata.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 12 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 12 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 12 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 1 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Ghi chú The above information is for Entrance Examinations for International Students (B Schedule).
Applicants should have acquired the N3 level of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) or have a score of approximately 180 for the "Japanese as a Foreign Language" subject (excluding the writing section) of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)

The examination will be conducted in Tokyo and Niigata.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 2 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 3 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Ghi chú The above information is for Entrance Examinations for International Students (C Schedule).
Applicants should have acquired the N3 level of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) or have a score of approximately 180 for the "Japanese as a Foreign Language" subject (excluding the writing section) of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)

The examination will be conducted in Tokyo, Niigata, and Kooriyama.

D Schedule

Appliation period: February 18 to March 12, 2020
Date of examination: March 18, 2020
Publication date of results: March 19, 2020
Deadline of admission procedures: March 26, 2020

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 09 năm 2019

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học