Agro-Food Industry | Niigata Agro-Food University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Agro-Food Industry | Niigata Agro-Food University | JPSS, trang chuyên về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Agro-Food Industry

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Niigata Agro-Food University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Agro-Food Industry của Niigata Agro-Food University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Niigata Agro-Food University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Niigata  / Tư lập

新潟食料農業大学 | Niigata Agro-Food University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 
  • Agro-Food Industry

Agro-Food Industry

Download tài liệu giới thiệu ngành học
  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 959-2702
Địa chỉ liên hệ 2416 Hiranedai, Tainai, Niigata Prefecture
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0254-28-9840
Fax 0254-28-9856
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 33người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 32người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 95người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 95người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 900,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 350,000 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú From second year onwards, the total fee is 1,350,000 yen.
There is a tuition fee exemption system for international students.
Students who are eligible for a Class 2 fee reduction will be exempt from half of the student fees paid by Japanese students.
- Student fees for first-year students: 625,000 yen
- Student fees for students from second year and onwards: 675,000 yen
*Fee reduction classifications are determined comprehensively in accordance to admissions selection results and the need for assistance for study.
Khoa Department of Agro-Food Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 9 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 10 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 11 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Composition in Japanese (The composition topic will be announced on the day of the examination.)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú Application Eligibility:
Applicants must meet one of the following Japanese language proficiency requirements. To be eligible for (2), applicants must be recommended by the principal of the Japanese language school they are attending.
(1)Applicants who have passed the N3 level or above of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) or have received a score of 180 or above for the “Japanese as a foreign language” test (excluding the writing section) of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU).
(2)Applicants who are deemed to have a Japanese language proficiency equivalent to (1) as judged by the principal of the Japanese language school the applicant is attending. Applicants must be able to receive a recommendation and proof of Japanese language proficiency from the school principal.

Applicants can sit the examination at two examination sites nationally, either in Tokyo or Niigata.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 12 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 1 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Composition in Japanese (The composition topic will be announced on the day of the examination.)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú Application Eligibility:
Applicants must meet one of the following Japanese language proficiency requirements. To be eligible for (2), applicants must be recommended by the principal of the Japanese language school they are attending.
(1)Applicants who have passed the N3 level or above of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) or have received a score of 180 or above for the “Japanese as a foreign language” test (excluding the writing section) of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU).
(2)Applicants who are deemed to have a Japanese language proficiency equivalent to (1) as judged by the principal of the Japanese language school the applicant is attending. Applicants must be able to receive a recommendation and proof of Japanese language proficiency from the school principal.

Applicants can sit the examination at two examination sites nationally, either in Tokyo or Niigata.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 2 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Composition in Japanese (The composition topic will be announced on the day of the examination.)
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Ghi chú D schedule
Application Period: Monday, February 14 – Thursday March 10. (postmarked by the deadline)
Examination Date: Wednesday, March 16
Results Announced: Thursday, March 17
Period for Completion of Entrance Procedures: Thursday, March 78 – Thursday, March 45. (postmarked by the deadline)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 06 năm 2021

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học