Graduate School of Health Care Sciences, Jikei Institute(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Health Care Sciences, Jikei Institute(Cao học) | JPSS, tra...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Graduate School of Health Care Sciences, Jikei Institute

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Graduate School of Health Care Sciences, Jikei Institute, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Master course of Management in Health Care Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Tư lập

滋慶医療科学大学院大学 | Graduate School of Health Care Sciences, Jikei Institute

Graduate School of Health Care Sciences, Jikei Institute Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2018 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 30,000 Yên 200,000 Yên 1,000,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Course of Safety Management in Health Care Sciences

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học