Graduate school of Health Sciences | Ibaraki Prefectural University of Health Sciences(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Health Sciences | Ibaraki Prefectural University of Health...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ibaraki Prefectural University of Health Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Health Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Ibaraki  / Công lập

茨城県立医療大学 | Ibaraki Prefectural University of Health Sciences

  • Graduate school of Health Sci...

Graduate school of Health Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 300-0394
Địa chỉ liên hệ 4669-2 Ami, Ami-machi, Inashiki-gun, Ibaraki
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section
Điện thoại 029-840-2111
Fax 029-840-2301

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học