Graduate School of Advanced Science and Technology | Japan Advanced Institute of Science and Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Advanced Science and Technology | Japan Advanced Institute...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Advanced Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan Advanced Institute of Science and Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Advanced Science and Technology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Ishikawa  / Quốc lập

北陸先端科学技術大学院大学 | Japan Advanced Institute of Science and Technology

  • Graduate School of Advanced S...

Graduate School of Advanced Science and Technology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 923-1292
Địa chỉ liên hệ 1-1 Asahidai, Nomi-shi, Ishikawa
Bộ phận liên hệ Student admission section, Department of educational support
Điện thoại 0761-51-1966
Fax 0761-51-1959
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Advanced Science and Technology
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Các điều khác(The special selection of recommendation admission for students residing overseas are required an approval from an academic advisor beforehand.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2019 317người
Trong đó số du học sinh tư phí 279người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Ghi chú Exam information other than the below
Admission date: October 2019
Application sort: The special selection of recommendation admission for overseas residing students
Personal qualification inspection deadline: May 1st 2019
Application period: May 13th to June 3rd 2019
Date of results: July 26th 2019
Exam/Method of screening: documentary elimination, essay

The information of Major of Materials Science for Master course is as follows.
Admission date: April 2020
Application sort: "General Selection: 1st" , "General Selection: 2nd"
Application period: The same schedule of General Selection (1st and 2nd)
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General Selection: 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 5 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 5 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 6 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 7 năm 2019 , Ngày 7 tháng 7 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 7 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General Selection: 2nd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 8 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 8 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 10 năm 2019 , Ngày 13 tháng 10 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 10 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General Selection: 3rd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 30 tháng 10 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 12 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 1 năm 2020 , Ngày 12 tháng 1 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General selection: 4th
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 27 tháng 12 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 2 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 2 năm 2020 , Ngày 1 tháng 3 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 3 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2020
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 11 tháng 10 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 12 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2020
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2019
Phân loại hồ sơ General selection
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 5 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 5 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 6 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 7 năm 2019 , Ngày 7 tháng 7 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 7 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Advanced Science and Technology
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Các điều khác(Please make an inquiry beforehand, even if you do not have the certificate of Master degree.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2019 182người
Trong đó số du học sinh tư phí 95người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General selection: 1st
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 6 tháng 6 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 6 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 7 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 8 năm 2019 ~ Ngày 26 tháng 8 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 9 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General selection: 2nd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 4 tháng 9 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 11 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2019 ~ Ngày 27 tháng 12 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ General selection: 3rd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 30 tháng 10 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 12 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 12 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2020 ~ Ngày 14 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Special selection of reccomendation admission for students residing overseas
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 5 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 5 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 6 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 7 năm 2019
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2019
Phân loại hồ sơ General selection: 3rd
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 7 tháng 6 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 5 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 5 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 6 năm 2019 ~ Ngày 27 tháng 6 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 7 năm 2019
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2019
Phân loại hồ sơ Special selection of reccomendation admission for students residing overseas.
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 5 năm 2019
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 5 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 5 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 7 năm 2019
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận
Khoá đào tạo Nghiên cứu sinh cao học
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Dự thi sau khi học với tư cách là nghiên cứu sinh
Số du học sinh của trường niên khóa 2019 33người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 9,800 Yên
Tiền nhập học 84,600 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Ngày 1 hàng tháng
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 04 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học