Graduate School of Advanced Science and Technology | Japan Advanced Institute of Science and Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Advanced Science and Technology | Japan Advanced Institute...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Advanced Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan Advanced Institute of Science and Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Advanced Science and Technology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Ishikawa  / Quốc lập

北陸先端科学技術大学院大学 | Japan Advanced Institute of Science and Technology

  • Graduate School of Advanced S...

Graduate School of Advanced Science and Technology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 923-1292
Địa chỉ liên hệ 1-1 Asahidai, Nomi-shi, Ishikawa
Bộ phận liên hệ Student admission section, Department of educational support
Điện thoại 0761-51-1966
Fax 0761-51-1959
Đặc điểm khoa nghiên cứu Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Advanced Science and Technology, Transdisciplinary Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Các điều khác(The special selection of recommendation admission for students residing overseas are required an approval from an academic advisor beforehand.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2020 306người
Trong đó số du học sinh tư phí 290người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ 1st intake: General Selection (for Advanced Science and Technology/Transdisciplinary Sciences)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 4 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 7 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 7 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 8 năm 2020 , Ngày 23 tháng 8 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 8 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ 2nd intake: General Selection (for Advanced Science and Technology/Transdisciplinary Sciences)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 7 tháng 8 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 9 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 10 năm 2020 , Ngày 18 tháng 10 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 10 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ 3rd intake: General Selection (for Advanced Science and Technology/Transdisciplinary Sciences)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 10 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 12 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 1 năm 2021 , Ngày 10 tháng 1 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 1 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ The special selection of recommendation admission for students residing overseas (Advanced Science and Technology)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 9 tháng 10 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 12 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 1 năm 2021
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2020
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (Advanced Science and Technology)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 4 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 7 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 7 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 8 năm 2020 , Ngày 23 tháng 8 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 8 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2020
Phân loại hồ sơ The special selection of recommendation admission for students residing overseas (Advanced Science and Technology)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 4 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 5 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 6 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 7 năm 2020
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Advanced Science and Technology, Transdisciplinary Sciences
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Các điều khác(Please make an inquiry beforehand, even if you do not have the certificate of Master degree.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2020 210người
Trong đó số du học sinh tư phí 166người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Ghi chú Test information none of the following,

Date of enrollment: October 2020
Application category: Special selection for admission to overseas residents (Advanced Science and Technology).
Deadline for individual qualification examination: April 28, 2020
Application start date: May 11, 2020
Application period end date: June 1, 2020 (postmark effective on the day)
Announcement date: July 22, 2020
Remarks regarding entrance examination schedule: Contact us for details
Exam/selection method: Document selection, Interview
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ 1st intake: General Selection (for Advanced Science and Technology/Transdisciplinary Sciences)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 4 tháng 6 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 6 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 7 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 8 năm 2020 ~ Ngày 27 tháng 8 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 9 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ 2nd intake: General Selection (for Advanced Science and Technology/Transdisciplinary Sciences)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 2 tháng 9 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 10 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 11 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 12 năm 2020 ~ Ngày 25 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 1 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ 1st intake: General Selection (for Advanced Science and Technology))
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 10 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 12 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 12 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2021 ~ Ngày 12 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 2 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special selection for admission to overseas residents (for Advanced Science and Technology/Transdisciplinary Sciences)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 9 tháng 10 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 12 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 1 năm 2021
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2020
Phân loại hồ sơ 3rd intake: General Selection (for Advanced Science and Technology)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 4 tháng 6 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 6 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 7 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 8 năm 2020 ~ Ngày 27 tháng 8 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 9 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2021
Phân loại hồ sơ 1st intake: General Selection (for Advanced Science and Technology
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 10 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 12 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 12 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2021 ~ Ngày 12 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 2 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Nghiên cứu sinh cao học
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Các điều khác(In principle, application for research students is premised on taking the regular entrance examination for the university.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2020 8người
Trong đó số du học sinh tư phí 8người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 9,800 Yên
Tiền nhập học 84,600 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
About the Examination and selection method, you may have to take an oral exam if it is needed.
Tháng năm nhập học Ngày 1 hàng tháng
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học