Psychology | Mejiro University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Psychology | Mejiro University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Psychology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Mejiro University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các International StudieshoặcPsychologyhoặcBusiness AdministrationhoặcSocial Work ServiceshoặcLanguage and Culture StudieshoặcNursinghoặcRehabilitation, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

目白大学 | Mejiro University

Psychology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 161-8539
Địa chỉ liên hệ 4-31-1 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 03-3952-5115
Fax 03-5996-3247
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Contemporary Psychology, Clinical Psychology
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 160,000 Yên
Tiền học phí / năm 648,000 Yên
Các khoản chi phí khác 314,500 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 962,500 Yên
Ghi chú Tùy theo chuyên ngành "Các khoản phí khác" sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để biết thêm thông tin
Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
The above cost is the total cost of the first year of clinical psychology major.
The first-year costs of the major of Contemporary Psychology are as follows;
-Entrance fee: 160,000 yen
-Tuition fee: 636,000 yen
-Other expenses: 311,750 yen
-First year total cost: 947,750 yen
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ (Major of Contemporary Psychology) General Examination 3rd Term, Special Examination for Working Adults 3rd Term
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 1 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ AO Examination for major of Contemporary Psychology
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Examination for major of Clinical Psychology Term 1
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 26 tháng 7 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ (Major of Clinical Psychology) Special Examination for Working Adults 1st Term
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 26 tháng 7 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ (Major of Clinical Psychology) General Examination, 3rd Term
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 1 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ (Major of Clinical Psychology) Special Examination for working adults Term 3
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 1 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Tiểu luận
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Psychology
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 160,000 Yên
Tiền học phí / năm 636,000 Yên
Các khoản chi phí khác 321,600 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 948,600 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Examination Term 3
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 1 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học