Graduate school of nursing | Setsunan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of nursing | Setsunan University(Cao học) | JPSS, trang chuyê...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Setsunan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Pharmaceutical ScienceshoặcGraduate school of Computer Science and EngineeringhoặcGraduate School of Economics and Business AdministrationhoặcGraduate School of LawhoặcGraduate school of International Languages and CultureshoặcGraduate school of nursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Tư lập

摂南大学 | Setsunan University

Graduate school of nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 572-8508
Địa chỉ liên hệ 17-8 Ikedanaka-machi, Neyagawa-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Nursing
Tư cách dự tuyển Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 150,000 Yên
Tiền học phí / năm 375,000 Yên
Các khoản chi phí khác 60,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 585,000 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 26 tháng 8 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 8 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 9 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 9 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Lần thứ 3
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 30 tháng 1 năm 2018
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 2 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2018
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 22 tháng 4 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 4 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 5 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 5 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 6 năm 2016

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 08 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học