Graduate School of Agricultural Sciences | Yamagata University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Agricultural Sciences | Yamagata University(Cao học) | JPS...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Agricultural Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Yamagata University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Regional Education and CulturehoặcScience and EngineeringhoặcMedicinehoặcGraduate School of Agricultural ScienceshoặcGraduate School of Creative Studies in Society and CulturehoặcProfessional School of EducationhoặcGraduate School of Organic Materials Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Yamagata  / Quốc lập

山形大学 | Yamagata University

Graduate School of Agricultural Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 997-8555
Địa chỉ liên hệ 1-23 Wakaba-cho, Tsuruoka-shi, Yamagata
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Tsuruoka Campus
Điện thoại 0235-28-2843
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Agricultural Science Major
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Ghi chú Please refer to application guidelines in the following website.
https://www.tr.yamagata-u.ac.jp/exam.html

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học