Graduate school of Human Living Studies | Koriyama Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Human Living Studies | Koriyama Women's Universit...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Human Living Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Koriyama Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Human Living Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Fukushima  / Tư lập

郡山女子大学 | Koriyama Women's University

  • Graduate school of Human Livi...

Graduate school of Human Living Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 963-8503
Địa chỉ liên hệ 3-25-2 Kaisei, Koriyama-shi, Fukushima
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Division
Điện thoại 0249-32-4848
Fax 0249-33-1957
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 05 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học