Pharmacy | Tohoku Medical and Pharmaceutical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Pharmacy | Tohoku Medical and Pharmaceutical University(Cao học) | JPSS, tran...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Pharmacy

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tohoku Medical and Pharmaceutical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Pharmacy, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Miyagi  / Tư lập

東北医科薬科大学 | Tohoku Medical and Pharmaceutical University

  • Pharmacy

Pharmacy

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 981-8558
Địa chỉ liên hệ 4-4-1 Komatsushima, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office
Điện thoại 022-234-4181
Fax 022-275-2013

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 09 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học