Okinawa Prefectural University of Arts(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Okinawa Prefectural University of Arts(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Okinawa Prefectural University of Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Okinawa Prefectural University of Arts, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Formative ArtshoặcGraduate school of Music ArtshoặcGraduate school of Art and Culture Study, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okinawa  / Công lập

沖縄県立芸術大学 | Okinawa Prefectural University of Arts

Okinawa Prefectural University of Arts Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 4người 30,000 Yên 512,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Comparative Arts, Life Model, Environmental Model
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Số du học sinh của trường niên khóa 2016
   0người
  • Nghiên cứu sinh đại học
   Số du học sinh của trường niên khóa 2016
   1người
  • Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
   Số du học sinh của trường niên khóa 2016
   1người
  • Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Đại học)
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2016 Lệ phí thi Tiền nhập học
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 1người 9,800 Yên 51,200 Yên
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2019 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 1người 30,000 Yên 512,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Theater Arts, Musicology, Music Performance Art
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Số du học sinh của trường niên khóa 2016
   0người
  • Nghiên cứu sinh đại học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2016
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 1người
  • Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
   Số du học sinh của trường niên khóa 2016
   0người
  • Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Đại học)
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2016 Lệ phí thi Tiền nhập học
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 3người 9,800 Yên 51,200 Yên

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học