Graduate school of Environmental Engineering | The University of Kitakyushu(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Environmental Engineering | The University of Kitakyushu(C...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Environmental Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Kitakyushu, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate shcool of LawshoặcGraduate shcool of Social System StudieshoặcGraduate school of Environmental EngineeringhoặcGraduate shcool of Business Administration, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Fukuoka  / Công lập

北九州市立大学 | The University of Kitakyushu

Graduate school of Environmental Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 808-0135
Địa chỉ liên hệ 1-1 Hibikino, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Academic Affairs Division
Điện thoại 093-695-3340
Fax 093-695-3358
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Environmental Systems, Environmental Engineering, Information Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Tư cách dự tuyển Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Các điều khác(Please make an inquiry for details.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 68người
Trong đó số du học sinh tư phí 62người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 423,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 52,430 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,041,230 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
The amounts of Admission fee and Other expenses for the applicants who resides in Kitakyushu City are different from those of other applicants.
There is tuition reduction and exemption system.
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Summer schedule)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 4 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 5 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 5 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 7 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Summer schedule)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 4 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 5 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 5 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 7 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Winter schedule)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 9 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 11 năm 2021
Ngày thi tuyển Tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 12 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2022
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 9 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 11 năm 2021
Ngày thi tuyển Tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 12 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Environmental Systems, Environmental Engineering, Information Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Các điều khác(Please make an inquiry for details.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 115người
Trong đó số du học sinh tư phí 96người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 423,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 53,620 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,042,420 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
The amounts of Admission fee and Other expenses for the applicants who resides in Kitakyushu City are different from those of other applicants.
There is tuition reduction and exemption system.
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Summer schedule)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 4 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 5 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 5 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 7 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Summer schedule)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 16 tháng 4 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 5 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 5 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 7 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Winter schedule)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 9 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 11 năm 2021
Ngày thi tuyển Tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 12 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Winter schedule)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Tháng 9 năm 2021
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Tháng 11 năm 2021
Ngày thi tuyển Tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Tháng 12 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học