Comprehensive Welfare | Urawa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Comprehensive Welfare | Urawa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

facebooktwitter

> > > Comprehensive Welfare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Urawa University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Comprehensive WelfarehoặcNgành child studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama / Tư lập

浦和大学 | Urawa University

Comprehensive Welfare

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 336-0974
Địa chỉ liên hệ 3551 Osaki, Midori-ku, Saitama-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admissions and Public Relations Office
Điện thoại 048-860-294 
Fax 048-878-5690
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 700,000 Yên (Niên khóa 2015)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Khoa Comprehensive Welfare
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ AO system Term 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 8 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 8 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 8 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 8 năm 2015
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Submitting of Entry Card, and Interview
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ AO system Term 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 8 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 8 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 8 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 9 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 9 năm 2015
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Submitting Entry Card, and Interview
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ AO system Term 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 8 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 9 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 9 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 9 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 10 năm 2015
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Sumittiong Entry Card, and Interview
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học