Business | Josai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > > Business

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Josai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành SciencehoặcNgành BusinesshoặcNgành Contemporary Policy, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học / Saitama / Tư lập

城西大学 | Josai University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Josai University Danh sách các ngành học

Business

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 350-0295
Địa chỉ liên hệ 1-1 Keyakidai, Sakado-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 049-271-7711
Fax 049-286-4477
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2013)
Số người thi tuyển 4người (Niên khóa 2012)
Số người trúng tuyển 3người (Niên khóa 2012)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 23người (Niên khóa 2011)
Số du học sinh tư phí của trường 23người (Niên khóa 2011)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2013)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2013)
Tiền học phí / năm 670,000 Yên (Niên khóa 2013)
Các khoản chi phí khác 307,000 Yên (Niên khóa 2013)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 10 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 11 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2014
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 11 năm 2014
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing test in the field of Japanese society
Ghi chú You must live in Japan, be registered at an education organization for 6 months or longer, and take one of the following conditions.
1. N2 (level 2) or higher at JLPT.
2. 200 points or more at Japanese of EJU (sum of “Reading comprehension” and “Listening comprehension/Listening and Reading comprehension”).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 2 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 2 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 3 năm 2015
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing test in the field of Japanese Society
Ghi chú You must live in Japan, be registered at an education organization for 6 months or longer, and take one of the following conditions.
1. N2 (level 2) or higher at JLPT.
2. 200 points or more at Japanese of EJU (sum of “Reading comprehension” and “Listening comprehension/Listening and Reading comprehension”).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Entrance Examination using EJU
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 12 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 12 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 1 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 1 năm 2015
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2011
Ghi chú You must live in Japan, be registered at an education organization for 6 months or longer.
Application fee: 15,000 yen

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 07 năm 2014


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.