International Management | Kyoei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > > International Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học / Saitama / Tư lập

共栄大学 | Kyoei University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Kyoei University Danh sách các ngành học

  • International Management

International Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 344-0051
Địa chỉ liên hệ 4158 Uchimaki, Kasukabe-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 048-755-2490
Fax 048-761-0569
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 29người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 27người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 103người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 103người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 262,500 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 467,500 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa International Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 11 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 11 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 11 năm 2013
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 11 năm 2013
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, Appropriate inspection
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2014
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 01 tháng 12 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 12 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 12 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 12 năm 2014
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 09 tháng 1 năm 2015
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, Appropriate inspection
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2014
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 1 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 04 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 06 tháng 2 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 2 năm 2015
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, Appropriate inspection
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2014
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 28 tháng 07 năm 2016


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.