Education | Ibaraki University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Education | Ibaraki University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter

> > > Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ibaraki University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành HumanitieshoặcNgành EducationhoặcNgành SciencehoặcNgành EngineeringhoặcNgành Agriculture, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Ibaraki / Quốc lập

茨城大学 | Ibaraki University

Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 310-8512
Địa chỉ liên hệ 2-1-1 Bunkyo, Mito-shi, Ibaraki
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 029-228-8064
Fax 029-228-8603
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 20người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 4người (Niên khóa 2015)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2015)
Khoa Teacher Training, School Nurse Teacher, Information and Culture, Human Environmental Education
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 2 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, See the application guidelines, because other subjects vary on departments
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2015
Thi tiếng Anh For English teacher training course, you must take TOEFL (iBT or PBT), TOEIC (public test), IELTS (academic module or general training module) within 2 years from the deadline of the application.
Ghi chú Selection method: Results of EJU and the test at the university are comprehensively examined.
(1) EJU: For any course, you must take Japanese. See the application guidelines for other subjects because they are different for courses.
(2) Test at the university: For any course, you must take Interview. Contents of Interview and presence or absence of other subjects are different for courses. For details, see the selection guidelines and the application guidelines to be issued in early September.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học