Pharmacy | Yokohama College of Pharmacy | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Pharmacy | Yokohama College of Pharmacy | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Pharmacy

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Yokohama College of Pharmacy, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Pharmacy, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

横浜薬科大学 | Yokohama College of Pharmacy

  • Pharmacy

Pharmacy

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 245-0066
Địa chỉ liên hệ 601 Matano-sho, Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 045-854-2345
Fax 045-851-1413
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 4người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 2người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 5người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 5người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 400,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 1,900,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 62,000 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Contents of "Other expenses"
50,000 yen for the education promotion fee
12,000 yen for the support association fee
Khoa Department of Health Pharmacy, Department of clinical Pharmacy, Department of Kampo Pharmacy, Department of Pharmaceutical Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Phát hồ sơ miễn phí tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ AO system Entrance Examination 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 7 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 8 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 8 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 8 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 9 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Môn tự nhiên, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ AO system Entrance Examination 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 9 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 9 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 9 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 9 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 4 tháng 10 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Môn tự nhiên, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ AO system Entrance Examination 3rd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 10 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 10 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 10 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 11 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Môn tự nhiên, Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 09 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học