Department of International & English Interdisciplinary Studies | Osaka Jogakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Department of International & English Interdisciplinary Studies | Osaka J...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Department of International & English Interdisciplinary Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka Jogakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Department of International & English Interdisciplinary Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

大阪女学院大学 | Osaka Jogakuin University

  • Department of International...

Department of International & English Interdisciplinary Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 540-0004
Địa chỉ liên hệ 2-26-54 Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 06-6761-9369
Fax 06-6761-9373
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 23người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 8người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 54người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 54người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 3,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 43,410 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú No application fee for the 1st to 3rd term. The tuition fee is the amount after applying the scholarship (reduction) for International Students.
Khoa International & English Interdisciplinary Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Phát hồ sơ miễn phí tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Student (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 10 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 10 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 11 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, You must have got any of TOEFL (iBT) 52 points or higher, TOEIC 500 points or higher, IELTS 4.5 points or higher.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Not required if you have acquired Japanese Language Proficiency Test N2 (Level 2)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2021
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 52 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Even if you have not passed N2 or higher, you can take the examination if the recommendation form states that you have Japanese proficiency equivalent to N2.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Student (2nd term)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 11 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 12 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, English exam is exempted if you have got any of TOEFL (iBT) 52 points or higher, TOEIC 500 points or higher, IELTS 4.5 points or higher.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Not required if you have got N2 of JLPT.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 20201
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Even if you have not passed N2 or higher, you can take the examination if the recommendation form states that you have Japanese proficiency equivalent to N2.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Student (3rd term)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 11 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 12 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 11 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, You must have got any of TOEFL (iBT) 52 points or higher, TOEIC 500 points or higher, IELTS 4.5 points or higher.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Not required if you have acquired Japanese Language Proficiency Test N2 (Level 2)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2020
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 52 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Even if you have not passed N2 or higher, you can take the examination if the recommendation form states that you have Japanese proficiency equivalent to N2.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 12 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học