Policy Management | Tohoku Bunka Gakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Policy Management | Tohoku Bunka Gakuen University | JPSS, trang chuyên về th...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Policy Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tohoku Bunka Gakuen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Medical Science and WelfarehoặcNgành Policy ManagementhoặcNgành Science and Technology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Miyagi  / Tư lập

東北文化学園大学 | Tohoku Bunka Gakuen University

Policy Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 981-8551
Địa chỉ liên hệ 6-45-16 Kunimi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 022-233-3374
Fax 022-233-3383
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 800,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 300,000 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Please refer to the application guidelines for the details.
Khoa Policy Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Selection (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 1 tháng 3 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Japanese
Ghi chú Before applying, please make an inquiry to Admissions Office by the designated period.
For details, please refer to application guidelines.
Subjects;
Select 2 subjects from Japanese, EnglishⅠ・Ⅱ, or MathematicsⅠ.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Selection (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 2 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 3 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Japanese
Ghi chú Before applying, please make an inquiry to Admissions Office by the designated period.
For details, please refer to application guidelines.
You must get at least 200 points on Japanese of EJU or N2 of JLPT.

Subjects;
Select 1 subject from Japanese, EnglishⅠ・Ⅱ, or MathematicsⅠ.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 31 tháng 05 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học