Law, economics and management | University of Okinawa | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law, economics and management | University of Okinawa | JPSS, trang chuyên v...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law, economics and management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Okinawa, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Law, economics and management hoặcNgành Humanities, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Okinawa  / Tư lập

沖縄大学 | University of Okinawa

Law, economics and management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 902-8521
Địa chỉ liên hệ 555 Kokuba, Naha-shi, Okinawa
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 098-832-3270
Fax 098-832-3271
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 3người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 2người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 125,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 720,000 Yên (Niên khóa 2020)
Các khoản chi phí khác 118,300 Yên (Niên khóa 2020)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học