International Career Development | Fukuoka Jogakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Career Development | Fukuoka Jogakuin University | JPSS, trang ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Career Development

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Fukuoka Jogakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành HumanitieshoặcNgành Human RelationshoặcNgành International Career Development, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukuoka  / Tư lập

福岡女学院大学 | Fukuoka Jogakuin University

International Career Development

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 811-1313
Địa chỉ liên hệ 3-42-1 Osa, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 092-575-2970
Fax 092-575-4456
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 3người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 3người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 26người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 26người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 210,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 362,500 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 269,000 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú The university has a reduction system for privately financed international students. Expenses will be reduce 50% for college student by general Exam. The amounts of expenses
above are already reduced. About reduction is only for those who hold resident status of "College Student".
Khoa English As A Global Language, International Career Development
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Entrance Exam [International Students] (Public Recommended Entrance Exam)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 12 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 21 tháng 2 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Interview is conducted in Japanese and English
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, N2 or N1 of JLPT or 230 points (without Writing) of Japanese at EJU
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Around 500 points of TOEICⓇL&R
Ghi chú You must have equivalent abilities both of the followings.
1. N2 of JLPT or 230 points (without Writing) of Japanese at EJU
2. Around 500 points of TOEICⓇL&R
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Entrance Exam [International Students] (General Admission Special Entrance Exam)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 2 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 5 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Phỏng vấn, Interview is conducted in English and Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, 230 points of Japanese (without Writing) or around the N2 level of JLPT.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Around 500 points of TOEICⓇL&R
Ghi chú You must have equivalent abilities both of the followings.
1. N2 of JLPT or 230 points (without Writing) of Japanese at EJU
2. Around 500 points of TOEIC L&R

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học