Welfare and Information | Tokuyama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Welfare and Information | Tokuyama University | JPSS, trang chuyên về thông t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Welfare and Information

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokuyama University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Welfare and Information, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Yamaguchi  / Tư lập

徳山大学 | Tokuyama University

Welfare and Information

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 745-8566
Địa chỉ liên hệ Gakuendai, Shunan-shi, Yamaguchi
Bộ phận liên hệ International Student Support Office
Điện thoại 0834-28-5391
Fax 0834-28-8790
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 10người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 6người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 23người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 23người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 625,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 353,100 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 06 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học