Education | Okayama University of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Education | Okayama University of Science | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Okayama University of Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành SciencehoặcNgành EngineeringhoặcNgành Information Science and EngineeringhoặcNgành Biospher-Geospher SciencehoặcNgành EducationhoặcNgành ManagementhoặcNgành Veterinary Medicine, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Okayama  / Tư lập

岡山理科大学 | Okayama University of Science

Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 700-0005
Địa chỉ liên hệ 1-1 Ridai-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 086-256-8412
Fax 086-256-8452
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 2người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 2người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 220,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 845,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 135,000 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Tuition fee shown above might be exempted by application after admission.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học