Nursing | Taisei Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Taisei Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Taisei Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human StudieshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

太成学院大学 | Taisei Gakuin University

Nursing

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 587-8555
Địa chỉ liên hệ 1060-1 Hirao, Mihara-ku, Sakai-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 072-362-3732
Fax 072-362-0598
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2018)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 930,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 618,000 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Khoa Nursing
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Examination A (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Xét tuyển hồ sơ, Japanese → General Japanese. Select 3 subjects.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants who wish to evaluated by the 2 subjects( high pointed) out of 3 need to pay 5000 yen more when apply. Interview will be conducted only for the Entrance Examination for Scholarship Students.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Examination B (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Xét tuyển hồ sơ, Japanese→General Japanese. Select 2 Subjects
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Interview will be conducted only for the Entrance Examination for Scholarship Students.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Examination B (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 1 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 8 tháng 3 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Xét tuyển hồ sơ, Japanese→General Japanese. Select 2 Subjects
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú General Entrance exam B will be conducted on 15th February.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 07 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học