Arts | Osaka University of Arts | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Arts | Osaka University of Arts | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka University of Arts, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

大阪芸術大学 | Osaka University of Arts

  • Arts

Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 585-8555
Địa chỉ liên hệ 469 Higashiyama, Kanan-cho, Minamikawachi-gun, Osaka
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0721-93-3781
Fax 0721-93-5360
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 82người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 52người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 203người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 198người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Please make an inquiry for admission fee, tuition, and other expenses.
Please make an inquiry for the graduate school and transfer examination for the 3rd year.
By paying 20,000 yen as examination fee, you can take examination of 2 departments. If you take only 1 department, you must pay 20,000 yen. You must make on-line application, and submit paper documents for certain information.
Khoa Fine Arts, Design, Crafts, Photography, Architecture, Literary Arts, Broadcasting, Visual Concept Planning, Character Creative Arts, Art Planning, Theatrical Arts, Musicology, Music Performance, Art and Primary Education, Art science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ General Selection 1st (On-line application)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 11 năm 2021 , Ngày 14 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 12 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Practical skill test
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, To apply, you must take 280 points or higher at EJU. Certificate of application of the 1st EJU in 2020 is not acceptable.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ General Selection 2nd (You cannot take the examination if you live in outside of Japan.) (On-line application)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2022 , Ngày 9 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Practical skill test
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, To apply, you must take 280 points or higher at EJU. Certificate of application of the 1st EJU in 2020 is not acceptable.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2020
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Selection using the Common Test for University Admission (Only residents in Japan) If you live in outside of Japan, you cannot take the examination, Online application
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 2 năm 2022 , Ngày 16 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 3 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Scores of 2 subjects of the Common Test for University Admission will be used.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, To apply, you must take 280 points or higher at EJU. Certificate of application of the 1st EJU in 2020 is not acceptable.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2020
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú You can take this category of examination for 1, 2, and 3 Departments (courses) with paying 10,000 yen.
You cannot apply to 4 or more Departments (courses).

1st period of online application: 28th January to 1st February
2nd period of online application: 1st March to 4th March

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 12 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học