Osaka University of Economics | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Osaka University of Economics | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Osaka University of Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka University of Economics, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Information Technology and Social Sciences hoặcNgành Human Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka  / Tư lập

大阪経済大学 | Osaka University of Economics

Osaka University of Economics Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 7người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 270,000 Yên (Niên khóa 2020) 710,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-2-8 Osumi, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka
  Khoa
  • Economics
  • Regional Policy
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 8người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 270,000 Yên (Niên khóa 2020) 710,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-2-8 Osumi, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka
  Khoa
  • Business Administration
  • Business Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 2người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 270,000 Yên (Niên khóa 2020) 710,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-2-8 Osumi, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka
  Khoa
  • Infomation Technology and Social Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 4người (Niên khóa 2019) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 270,000 Yên (Niên khóa 2020) 710,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-2-8 Osumi, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka
  Khoa
  • Human Sciences

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học