Center for Japanese Studies | Nanzan University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Center for Japanese Studies | Nanzan University | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Center for Japanese Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nanzan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành HumanitieshoặcNgành Foreign StudieshoặcNgành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành Policy StudieshoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành Center for Japanese StudieshoặcNgành Global Liberal Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

南山大学 | Nanzan University

Center for Japanese Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 466-8673
Địa chỉ liên hệ 18 Yamazato-cho, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ International Center Office
Điện thoại 052-832-3123
Fax 052-832-5490
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số lượng tuyển sinh 120người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 104người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 113người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 10,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 20,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2019)
Ghi chú Other expenses differ by Fall Semester, Spring Semester, and Fall and Spring Semesters. Please refer to the website for details.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học