Health and Medical Sciences | Aichi Shukutoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health and Medical Sciences | Aichi Shukutoku University | JPSS, trang chuyên...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health and Medical Sciences

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Aichi Shukutoku University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Global Culture and CommunicationhoặcNgành BusinesshoặcNgành Global CommunicationhoặcNgành Center for Japanese Language and CulturehoặcNgành LettershoặcNgành Human InformaticshoặcNgành PsychologyhoặcNgành Creation and RepresentationhoặcNgành Health and Medical ScienceshoặcNgành Food and Health Sciences hoặcNgành Human ServiceshoặcNgành Education (tentative translation)hoặcNgành Architecture (tentative translation) của Aichi Shukutoku University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Aichi Shukutoku University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Aichi  / Tư lập

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

Health and Medical Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 464-8671
Địa chỉ liên hệ 23, Sakuragaoka, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 052-781-7084
Fax 052-783-1599
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2025)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2024)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2024)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2024)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2024)
Tiền đăng ký dự thi 25,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 860,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 525,000 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Tuition Fee and "Other expenses" shown above are for Vision Sciences major and Communication Disorders and Sciences major in Department of Medical Sciences.

For Physical Theraoy Sciences major and Medical Laboratory Sciences major in Department of Medical Sciences, Tuition is 860,000 yen, and "Other Expenses" are 555,000 yen.

For Sports and Health Sciences major in Department of Sports and Health Sciences, Tuition is 760,000 yen, and "Other Expenses" are 435,000 yen.

For Emergency Medical Sciences major in Department of Sports and Health Sciences, Tuition is 890,000 yen, and "Other Expenses" are 435,000 yen.
Khoa Medical Sciences/Communication Disorders and Sciences, Medical Sciences/Vision Sciences, Medical Sciences/Physical Theraoy Sciences, Medical Sciences/Medical Laboratory Sciences, Sports and Health Sciences/Sports and Health Sciences, Sports and Health Sciences/Emergency Medical Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 11 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 11 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 12 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 19 tháng 12 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Ghi chú You must understand the university's admission policy and meet the following 1 or 2. Also, you must meet the following a, b, and c.

1. You must completed or are expected to complete 12 years school education in a foreign country by 31st March 2025.

2. You must be regarded to have academic abilities equivalent to graduation of a high school by the individual screening of the university's admission, or you must be expected to meet it by 31st March 2025 (You must be over 18 years old by 31st March 2025).

a. You must have a nationality of a foreign country (except for a person who has been allowed as a permanent resident in Japan).

b. You must have passed N1 of JLPT, or taken at least 250 points of "'Reading comprehension' and 'Listening and Listening-reading comprehension'" and 35 points of "Writing" of EJU in November 2023 or June 2024.

c. You must apply this university on the 1st priority and hope strongly to study at the university.

If you would like to apply for the university, you mush submit all required documents by 4th October (Tue). Documents must be arrived by the date. You must confirm eligibility of application. For details, please refer to the application guidelines which will be disclosed in Mid July on the university's website.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học