Management | Shizuoka Sangyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management | Shizuoka Sangyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shizuoka Sangyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shizuoka  / Tư lập

静岡産業大学 | Shizuoka Sangyo University

  • Management

Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 426-8668
Địa chỉ liên hệ 4-1-1 Surugadai, Fujieda-shi, Shizuoka
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0120-69-0191
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 12người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 8người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 10,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 623,050 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 328,660 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Management, Sports Management, Management Psychology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Exam for International Students; Selection for Scholarship Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 12 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 12 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 1 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Results of Japanese as a foreign language of EJU or N2 of JLPT are necessary. Pass or failure does not matter.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Exam for International Students; Selection for Scholarship Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 1 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Results of Japanese as a foreign language of EJU or N2 of JLPT are necessary. Pass or failure does not matter.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Exam for International Students; Selection for Scholarship Students 3rd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 2 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 3 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 3 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 3 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 3 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Results of Japanese as a foreign language of EJU or N2 of JLPT are necessary. Pass or failure does not matter.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2018
Phân loại hồ sơ Exam for International Students; Transfer to the 3rd year
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 7 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 8 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 8 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 8 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Results of Japanese as a foreign language of EJU or N2 of JLPT are necessary. Pass or failure does not matter.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 18 tháng 09 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học