Health Science | Toho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Science | Toho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Toho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành MedicinehoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành SciencehoặcNgành Nursing sciencehoặcNgành Health Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

東邦大学 | Toho University

Health Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 143-8540
Địa chỉ liên hệ 5-21-16 Omorinishi, Ota-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 03-3762-4151
Fax 03-5763-6580
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh 60người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 428người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 91người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 900,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 570,370 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú Application fee: 35,000 yen for the examination with National Center Test for University Admissions.
"Other Expenses" include Education Enhancement Fee (500,000 yen), Student education research Disaster injury insurance premium, Liability insurance premium, Parents association fee, Alumni fee. A part of money is returnable after the designated procedures. However, prolonging of payments is not acceptable as a principle.
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 10
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Examination A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2019 , Ngày 4 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2019 , Ngày 9 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 2 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn
Ghi chú Please be sure to refer to the application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ General Examination B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 1 năm 2019 , Ngày 4 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2019 , Ngày 9 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 2 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn
Ghi chú Please be sure to refer to the application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination with National Center Test for University Admissions
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2019 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2019 , Ngày 18 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 2 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Ghi chú Please be sure to refer to the application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học