Shibaura Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Shibaura Institute of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Shibaura Institute of Technology

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Shibaura Institute of Technology. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EngineeringhoặcNgành Systems Engineering and SciencehoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Architecture của Shibaura Institute of Technology cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Shibaura Institute of Technology thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Saitama  / Tư lập

芝浦工業大学 | Shibaura Institute of Technology

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Fostering human resources who can learn from and contribute to the world

Since its establishment in 1927, Shibaura Institute of Technology has pursued its founding mission of fostering practice-oriented engineers who can learn from and contribute to society, and worked to cultivate science and engineering talent to support Japan’s economy.
In 2014, the university was selected for the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology’s Top Global University Project, which provides prioritized support for universities to advance internationalization through partnerships with universities outside Japan and the pursuit of world-class education and research. SIT was one of just 37 out of the 781 universities in Japan to be selected under the project. We aim to provide a truly unique learning environment designed to foster "human resources who can learn from and contribute to the world."

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Shibaura Institute of Technology Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2023) 5người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 280,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,199,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-7-5 Toyosu, Koto-ku, Tokyo
  Khoa
  • Mechanical Engineering
  • Engineering Science and Mechanics
  • Materials Science and Engineering
  • Applied Chemistry
  • Electrical Engineering
  • Electronic Engineering
  • Information and Communications Engineering
  • Information Science and Engineering
  • Civil Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2023) 4người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 280,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,199,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-7-5 Toyosu, Koto-ku, Tokyo
  Khoa
  • Electronic and Information System
  • Control and Mechanical System
  • Architecture and Environmental System
  • Biosciences & Engineering
  • Mathematical Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 3người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 280,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,199,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-7-5 Toyosu, Koto-ku, Tokyo
  Khoa
  • Engineering and Design
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2023) 1người (Niên khóa 2022) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 280,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,199,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-7-5 Toyosu, Koto-ku, Tokyo
  Khoa
  • Architecture

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học