International Relations | Asia University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Relations | Asia University | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Relations

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Asia University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business AdministrationhoặcNgành EconomicshoặcNgành LawhoặcNgành International RelationshoặcNgành Urban InnovationhoặcNgành Intensive Japanese Course, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

亜細亜大学 | Asia University

International Relations

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 180-8629
Địa chỉ liên hệ 5-24-10 Sakai, Musashino-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0422-36-3273
Fax 0422-36-1890
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 26người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 9người (Niên khóa 2018)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 52người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 56người (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 230,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 750,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 331,500 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Examination fee;
A & B system: 35,000yen
C system: 17,000 yen
Khoa International Relations, Multicultural Communication
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Phương thức A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 10 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 12 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Japanese is written examination.
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Admission on A system is for Department of International Relations, and Department of Multicultural Communication.
Information on scholarships and tuition reductions will be provided after enrollment.

For details, please refer to the university's website.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Phương thức B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 11 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 1 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 1 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 1 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Admission on B system is for Department of International Relations, and Department of Multicultural Communication.
Results of Japanese as a Foreign Language o EJU at June or November 2018 are used.
Information on scholarships and tuition reductions will be provided after enrollment.

For details, please refer to the university's website.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Phương thứcC
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 9 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 10 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 6 tháng 11 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 2 năm 2019(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2018
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú One of results of Japanese exams is used.
Japanese as a Foreign Language of EJU at June 2018
JLPT at July, December 2017, or July 2018

One of results of English exams is used.
TOEFL since April 2016 (Official Score Report can be submitted)
IELTS since April 2016 (Test Report Form can be submitted)

Information on scholarships and tuition reductions will be provided after enrollment.

For details, please refer to the university's website.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 06 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học