Tokyo Christian University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokyo Christian University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo Christian University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Christian University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Divinity, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

東京基督教大学 | Tokyo Christian University

Tokyo Christian University Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 33người (Niên khóa 2024) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 694,200 Yên (Niên khóa 2024) 3-301-5 Uchino, Inzai-shi, Chiba
    Khoa
    • Theology

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học