Divinity | Tokyo Christian University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Divinity | Tokyo Christian University | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Divinity

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Christian University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Divinity, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

東京基督教大学 | Tokyo Christian University

  • Divinity

Divinity

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 270-1347
Địa chỉ liên hệ 3-301-5 Uchino, Inzai-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 0476-46-1131
Fax 0476-46-1405
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh 33người (Niên khóa 2024)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 24người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 24người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 694,200 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 336,200 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú All students are required to reside in a dormitory and pay the dormitory fee.
Khoa Theology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 9 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 10 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 11 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Questions are written in Japanese.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú The university requires the following Japanese language skills from foreign nationals as a condition for application.

(1) Applicants must have passed the Japanese Language Proficiency Test (N1 level).
(2) Applicants who have passed the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) with a score of 280 or higher on the Reading Comprehension, Listening Comprehension/Listening and Reading Comprehension section (400 points) and a score of 35 or higher on the Writing section (50 points).
(3) Those who have passed the TCU Japanese Language Proficiency Test.
(4) Others who are recognized by TCU as having Japanese language ability equivalent to or higher than (1) through (3)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 10 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú The university requires the following Japanese language skills from foreign nationals as a condition for application.

(1) Applicants must have passed the Japanese Language Proficiency Test (N1 level).
(2) Applicants who have passed the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) with a score of 280 or higher on the Reading Comprehension, Listening Comprehension/Listening and Reading Comprehension section (400 points) and a score of 35 or higher on the Writing section (50 points).
(3) Those who have passed the TCU Japanese Language Proficiency Test.
(4) Others who are recognized by TCU as having Japanese language ability equivalent to or higher than (1) through (3)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lần thứ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú The university requires the following Japanese language skills from foreign nationals as a condition for application.

(1) Applicants must have passed the Japanese Language Proficiency Test (N1 level).
(2) Applicants who have passed the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) with a score of 280 or higher on the Reading Comprehension, Listening Comprehension/Listening and Reading Comprehension section (400 points) and a score of 35 or higher on the Writing section (50 points).
(3) Those who have passed the TCU Japanese Language Proficiency Test.
(4) Others who are recognized by TCU as having Japanese language ability equivalent to or higher than (1) through (3)
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 8 năm 2024
Phân loại hồ sơ Autumn Enrollment Selection
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh 75 points or above at TOEFL iBT. IELTS (5.5 and above), TOEIC L&R and S&W (1,560 and above), Cambridge English Language Assessment (B2 and above) are also available.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants who is expected to study in English should refer to information about the autumn admission to be published in September 2023 in the following website in English.

https://www.tci.ac.jp/english/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 05 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học