Management and Administration | Trường Đại học Shumei | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management and Administration | Trường Đại học Shumei | JPSS, trang chuyên về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Management and Administration

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Shumei. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Kinh doanh Du lịchhoặcNgành English, IT and ManagementhoặcNgành Management and Administration của Trường Đại học Shumei cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Shumei thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Chiba  / Tư lập

Trường Đại học Shumei | 秀明大学 | Shumei University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Management and Administration

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 276-0003
Địa chỉ liên hệ 1-1 Daigaku-cho, Yachiyo-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 047-488-2332
Fax 047-480-5811
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 85người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 66người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 717,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 315,000 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Exemptions: Students who enter on the Shumei University Recommendation system are exempt from paying the 300,000 Yen entrance fee, and will also receive a 180,000 Yen reduction in tuition fees for their first year. Tuition reductions for subsequent years are also available, but only if the student meets attendance and grade requirements, is motivated to study and complies with university rules. Students who do not pass level N2 of the JLPT by the end of the second year will not be eligible for tuition reductions in their third year. If level N2 is passed in the third year, a student will then be eligible to receive tuition reductions again in their forth year.
Khoa Enterprise Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Recommendation Entrance Examination for Privately Financed International Students, First Setting
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 8 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 07 tháng 9 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 9 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 9 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 06 tháng 10 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Students who enter on the Shumei University Recommendation system are exempt from paying the 300,000 Yen entrance fee, and will also receive a 180,000 Yen reduction in tuition fees. As a general rule this reduction will continue for four years. However, students who do not pass level N2 of the JLPT by the end of their second year will not be eligible to receive the reduction in their third year. Students must also meet attendance and grade requirements, be motivated to study and comply with university rules.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Recommendation Entrance Examination for Privately Financed International Students, Second Setting
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 05 tháng 10 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 10 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 10 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 02 tháng 11 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Students who enter on the Shumei University Recommendation system are exempt from paying the 300,000 Yen entrance fee, and will also receive a 180,000 Yen reduction in tuition fees. As a general rule this reduction will continue for four years. However, students who do not pass level N2 of the JLPT by the end of their second year will not be eligible to receive the reduction in their third year. Students must also meet attendance and grade requirements, be motivated to study and comply with university rules.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Recommendation Entrance Examination for Privately Financed International Students, Third Setting
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 10 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 09 tháng 11 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 08 tháng 12 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Students who enter on the Shumei University Recommendation system are exempt from paying the 300,000 Yen entrance fee, and will also receive a 180,000 Yen reduction in tuition fees. As a general rule this reduction will continue for four years. However, students who do not pass level N2 of the JLPT by the end of their second year will not be eligible to receive the reduction in their third year. Students must also meet attendance and grade requirements, be motivated to study and comply with university rules.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 08 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học