Kinh doanh Du lịch | Trường Đại học Shumei | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kinh doanh Du lịch | Trường Đại học Shumei | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Kinh doanh Du lịch

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Shumei. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Kinh doanh Du lịchhoặcNgành English, IT and ManagementhoặcNgành Management and Administration của Trường Đại học Shumei cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Shumei thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Chiba  / Tư lập

Trường Đại học Shumei | 秀明大学 | Shumei University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Kinh doanh Du lịch

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 276-0003
Địa chỉ liên hệ 1-1 Daigakucho, Yachiyo City, Chiba Province
Bộ phận liên hệ Phòng tuyển sinh
Điện thoại 047-488-2331
Fax 047-480-5811
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 66người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 46người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 537,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 351,000 Yên (Niên khóa 2019)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Ưu đãi miễn giảm phí nhập học: Đối với người dự thi được tiến cử được giảm 300,000 yên. Đối với người dự thi thông thường, nếu khi nộp hồ sơ có bằng/ giấy xác nhận đậu N2 được giảm 150,000 yên.

Ưu đãi miễn giảm học phí: Tất cả mọi người được giảm 180,000 yên. Học phí được viết ở trên là học phí sau khi đã được giảm (Học phí thông thường là 717,000 yên). Theo nguyên tắc, việc miễn giảm học phí sẽ được kéo dài trong 4 năm nếu người nhận không có vấn đề về chuyên cần, thành tích học tập hoặc tuân thủ nội quy. Tuy nhiên, nếu người nhận không đạt được N2 sau 2 năm nhập học, thì năm thứ 3 sẽ bị cắt miễn giảm, nếu trong năm thứ 3 đạt được N2 thì năm thứ 4 sẽ được phục hồi miễn giảm.
Khoa Kinh doanh Du lịch
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Đợt tuyển sinh tiến cử dành cho Du học sinh nước ngoài lần 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 03 tháng 9 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 9 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 9 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 10 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Đối với người dự thi được tiến cử, khi nộp hồ sơ nếu xuất trình được bằng/ giấy chứng nhận đã đậu N2 thì sẽ được miễn thi viết trong ngày thi tuyển. (Chỉ phải tham gia phỏng vấn trong ngày thi tuyển).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Đợt tuyển sinh tiến cử dành cho Du học sinh nước ngoài lần 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 01 tháng 10 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 10 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 10 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 10 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 09 tháng 11 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Đối với người dự thi được tiến cử, khi nộp hồ sơ nếu xuất trình được bằng/ giấy chứng nhận đã đậu N2 thì sẽ được miễn thi viết trong ngày thi tuyển. (Chỉ phải tham gia phỏng vấn trong ngày thi tuyển).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Đợt tuyển sinh tiến cử dành cho Du học sinh nước ngoài lần 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 05 tháng 11 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 12 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Đối với người dự thi được tiến cử, khi nộp hồ sơ nếu xuất trình được bằng/ giấy chứng nhận đã đậu N2 thì sẽ được miễn thi viết trong ngày thi tuyển. (Chỉ phải tham gia phỏng vấn trong ngày thi tuyển).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 07 năm 2018

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học