Kinh doanh Du lịch | Trường Đại học Shumei | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Kinh doanh Du lịch | Trường Đại học Shumei | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Kinh doanh Du lịch

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Shumei. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Kinh doanh Du lịchhoặcNgành English, IT and ManagementhoặcNgành Management and Administration của Trường Đại học Shumei cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Shumei thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Chiba  / Tư lập

Trường Đại học Shumei | 秀明大学 | Shumei University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Kinh doanh Du lịch

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 276-0003
Địa chỉ liên hệ 1-1 Daigakucho, Yachiyo City, Chiba Province
Bộ phận liên hệ Phòng tuyển sinh
Điện thoại 047-488-2331
Fax 047-480-5811
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 96người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 56người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 717,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 80,000 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Về chế độ miễn giảm: trường hợp được đề cử tuyển thẳng thì sẽ được miễn giảm 30 vạn Yên tiền nhập học và giảm 18 vạn Yên tiền học phí cho một năm. Từ năm 2 trở đi, nếu đi học đều đặn, thành tích tốt và chấp hành tốt những nội quy thì sẽ tiếp tục được miễn giảm học phí. Tuy nhiên, tại thời điểm kết thúc năm học 2 mà không đậu N2 thì năm 3 sẽ bị mất quyền được miễn giảm. Nếu năm 3 thi đậu thì năm 4 sẽ được miễn giảm học phí trở lại.
Khoa Kinh doanh Du lịch
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Đợt tuyển sinh tiến cử dành cho Du học sinh nước ngoài lần 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 8 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 07 tháng 9 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 9 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 9 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 06 tháng 10 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Trường hợp được đề cử tuyển thẳng thì sẽ được miễn giảm 30 vạn Yên tiền nhập học và giảm 18 vạn Yên tiền học phí cho một năm. Về nguyên tắc thì sẽ được miễn giảm trong suốt 4 năm. Tuy nhiên, tại thời điểm kết thúc năm học 2 mà không đậu N2 thì năm 3 sẽ bị mất quyền được miễn giảm. Ngoài ra, để được tiếp tục miễn giảm học phí thì phải đi học đều đặn, thành tích tốt và chấp hành tốt những nội quy.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Đợt tuyển sinh tiến cử dành cho Du học sinh nước ngoài lần 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 05 tháng 10 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 10 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 10 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 02 tháng 11 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Trường hợp được đề cử tuyển thẳng thì sẽ được miễn giảm 30 vạn Yên tiền nhập học và giảm 18 vạn Yên tiền học phí cho một năm. Về nguyên tắc thì sẽ được miễn giảm trong suốt 4 năm. Tuy nhiên, tại thời điểm kết thúc năm học 2 mà không đậu N2 thì năm 3 sẽ bị mất quyền được miễn giảm. Ngoài ra, để được tiếp tục miễn giảm học phí thì phải đi học đều đặn, thành tích tốt và chấp hành tốt những nội quy.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Đợt tuyển sinh tiến cử dành cho Du học sinh nước ngoài lần 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 10 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 09 tháng 11 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 11 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 08 tháng 12 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Trường hợp được đề cử tuyển thẳng thì sẽ được miễn giảm 30 vạn Yên tiền nhập học và giảm 18 vạn Yên tiền học phí cho một năm. Về nguyên tắc thì sẽ được miễn giảm trong suốt 4 năm. Tuy nhiên, tại thời điểm kết thúc năm học 2 mà không đậu N2 thì năm 3 sẽ bị mất quyền được miễn giảm. Ngoài ra, để được tiếp tục miễn giảm học phí thì phải đi học đều đặn, thành tích tốt và chấp hành tốt những nội quy.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 08 năm 2017

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học