Heisei International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Heisei International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Heisei International University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Heisei International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành Sports and Health Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

平成国際大学 | Heisei International University

Heisei International University Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học