Veterinary Medicine | Rakuno Gakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Veterinary Medicine | Rakuno Gakuen University | JPSS, trang chuyên về thông ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Veterinary Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Rakuno Gakuen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Agriculture, Food and Environment ScienceshoặcNgành Veterinary Medicine, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

酪農学園大学 | Rakuno Gakuen University

Veterinary Medicine

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 069-8501
Địa chỉ liên hệ 582 Midori-machi, Bunkyodai, Ebetsu-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 011-388-4138
Fax 011-386-1220
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Số người thi tuyển 2người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 1,100,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 44,000 Yên (Niên khóa 2018)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú For Prolonging of payments or returning of fees, inquiries are necessary (Only Tuition Fee is returnable).
Tuition Fee and "Other Expenses" above are for the 1st year. For the 2nd year and after, Tuition Fee is 2,280,000 yen, "Other Expenses" are 9,000 yen. "Other Expenses" of 6th year is 16,000 yen.

Department of Veterinary Nursing:
Admission fee is 200,000 yen.
Tuition for the 1st year is 1,100,000 yen.
Other expenses for the 1st year is 44,000 yen.
Tuition for the 2nd year and 3rd year is 1,300,000.
Other expenses for the 2nd year and 3rd year is 9,000.
Other expenses for the 4th year is 16,000 yen.
Khoa Veterinary, Veterinary Nursing
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 1 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2018 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 2 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, 800 words essay in Japanese. Available to bring a dictionary (Not available for an electronic dictionary).
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Toán 2, Select 1 subject from Chemistry or Biology.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL
Ghi chú Veterinary course:
On EJU, you must take at least the average points of Japanese (Writing, Reading comprehension, and Listening comprehension/Listening and Reading comprehension), Mathematics 2, Science (Biology or Chemistry) to apply. You must submit the score of TOEFL (PBT or iBT).

Before application, you must submit documents for pre-screening. Only those applicants who are confirmed for eligility can apply for admission.
For Department of Veterinary Nursing, you must get the designated points at Japanese of EJU, or able to submit documentary evidence to show your ability of Japanese.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 06 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học