Niigata University of International and Information Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Niigata University of International and Information Studies | JPSS, trang chu...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Niigata University of International and Information Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata University of International and Information Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business and InformaticshoặcNgành International Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Niigata  / Tư lập

新潟国際情報大学 | Niigata University of International and Information Studies

Niigata University of International and Information Studies Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 28,000 Yên (Niên khóa 2022) 100,000 Yên (Niên khóa 2022) 675,000 Yên (Niên khóa 2022) 3-1-1 Mizukino, Nishi-ku, Niigata-shi, Niigata
  Khoa
  • Business Administration
  • Information Systems
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 28,000 Yên (Niên khóa 2022) 100,000 Yên (Niên khóa 2022) 675,000 Yên (Niên khóa 2022) 3-1-1 Mizukino, Nishi-ku, Niigata-shi, Niigata
  Khoa
  • International Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học