Tsukuba University of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tsukuba University of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tsukuba University of Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tsukuba University of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Health Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Ibaraki  / Quốc lập

筑波技術大学 | Tsukuba University of Technology

Tsukuba University of Technology Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số người trúng tuyển Địa chỉ liên hệ
    Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 2người (Niên khóa 2019) 4-12-7 Kasuga, Tsukuba-shi, Ibaraki
    Khoa
    • Health
    • Computer Science

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học