Economics | Orio Aishin Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics | Orio Aishin Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Orio Aishin Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Economics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Fukuoka  / Tư lập

折尾愛真短期大学 | Orio Aishin Junior College

  • Economics

Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 807-0861
Địa chỉ liên hệ 11-1 Horikawa-machi, Nishi-ku, Yahata, Kitakyushu-shi, Fukuoka
Bộ phận liên hệ Admission and Public Affairs Section
Điện thoại 093-602-2105
Fax 093-603-4741
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 100người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 59người (Niên khóa 2015)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 116người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 116người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 10,000 Yên (Niên khóa 2010)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2010)
Tiền học phí / năm 284,000 Yên (Niên khóa 2010)
Các khoản chi phí khác 386,000 Yên (Niên khóa 2010)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Economics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 11 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 12 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 12 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 15 tháng 1 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 12 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 1 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 31 tháng 1 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 20 tháng 2 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2018 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 3 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 15 tháng 3 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 09 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học