Early Chiidfood Education & Care | Senzoku Junior College of Childhood Education | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Early Chiidfood Education & Care | Senzoku Junior College of Childhood Ed...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Early Chiidfood Education & Care

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Senzoku Junior College of Childhood Education , và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Early Chiidfood Education & Care, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Kanagawa  / Tư lập

洗足こども短期大学 | Senzoku Junior College of Childhood Education

  • Early Chiidfood Education &...

Early Chiidfood Education & Care

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 213-8580
Địa chỉ liên hệ 2-3-1, Hisamoto, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 044-856-2955
Fax 044-856-2968
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 350,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 648,500 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 337,500 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú In addition to the above, an insurance fee (1,400 yen) and an alumni association fee (50,000 yen) must be paid at the time of enrolment.
Khoa Early Childfood Education & Care
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Comprehensive Type of Selection Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 2 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 9 năm 2022 ~ Ngày 9 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 11 năm 2022 ~ Ngày 13 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 11 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The Comprehensive Type of Selection Examination has 1st Term to 5th Term. Each term conducts its selection.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ School Recommendation Type of Selection Examination (Designated Schools)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 11 năm 2022 , Ngày 27 tháng 12 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2022 , Ngày 29 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 12 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 20 tháng 1 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú 27 December is the examination date for those who cannot take the examination on the November examination date due to school events or other unavoidable circumstances.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ General Selection Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 1 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi tiếng Anh Không bắt buộc

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 06 năm 2022

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học