Trợ giúp Du học sinh | Tokyo School of Business | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trợ giúp Du học sinh | Tokyo School of Business | JPSS, trang chuyên về thông...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokyo School of Business

Trường chuyên mônTokyo

東京スクールオブビジネス | Tokyo School of Business

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Trợ giúp Du học sinh

Chế độ học bổng

Special scholarship system for international students
Số tiền được nhận 300,000 yen (JPY)
Thời gian nhận The said sum is deducted from the tuition of two years.
Số lượng tuyển chọn All students fulfilling the requirements

Hướng dẫn tìm việc làm

We back up each student in the pursuit of his/her desired career path. We provide individual supports such as job seeking strategies, recommendations to enterprises, and advices on visa sponsorship after informal job offer.

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học