Trợ giúp Du học sinh | International Beauty & Fashon College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trợ giúp Du học sinh | International Beauty & Fashon College | JPSS, tran...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > International Beauty & Fashon College

Trường chuyên mônFukushima

国際ビューティ・ファッション専門学校 | International Beauty & Fashon College

Download hồ sơ đăng ký
  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Trợ giúp Du học sinh

Chế độ học bổng
Hướng dẫn tìm việc làm

The international student charge staff supports Measures of finding employment

Các nước khác

There is a dormitory.

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học