Graduate School of Business | Osaka Metropolitan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Business | Osaka Metropolitan University(Cao học) | JPSS, ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Business

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka Metropolitan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Sustainable System ScienceshoặcGraduate School of Literature and Human ScienceshoặcGraduate School of LawhoặcGraduate School of EconomicshoặcGraduate School of BusinesshoặcGraduate School of Urban ManagementhoặcGraduate School of InformaticshoặcGraduate School of SciencehoặcGraduate School of EngineeringhoặcGraduate School of AgriculturehoặcGraduate School of Veterinary SciencehoặchoặcRehabilitation SciencehoặcNursinghoặcGraduate School of Human Life and Ecology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Công lập

大阪公立大学 | Osaka Metropolitan University

Graduate School of Business

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 558-8585
Địa chỉ liên hệ 1-1 Gakuen-cho, Naka-ku, Sakai-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 06-6605-2141
Fax 06-6605-2133
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Global Business
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 382,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 917,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
A second round of recruitment will take place only if the capacity is not filled in the first round of recruitment. (Published on the university's website in November 2023).
For more information on the examinations and other details, please refer to the application guidelines.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students (The first round of recruitment)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 31 tháng 5 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 7 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 8 năm 2023 , Ngày 30 tháng 8 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 9 năm 2023
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào nội dung thi
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students (The second round of recruitment)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 30 tháng 11 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 12 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2024 , Ngày 15 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Global Business
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học giới thiệu)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 382,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 917,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
For more information on the examinations and other details, please refer to the application guidelines.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 31 tháng 10 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 12 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2024 , Ngày 15 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 31 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học