Graduate School of Bioscience | Graduate School of Bioscience Nagahama Institute of Bio-Science and Technology(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Bioscience | Graduate School of Bioscience Nagahama Instit...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Bioscience

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Graduate School of Bioscience Nagahama Institute of Bio-Science and Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Bioscience, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Shiga  / Tư lập

長浜バイオ大学大学院 | Graduate School of Bioscience Nagahama Institute of Bio-Science and Technology

  • Graduate School of Bioscience

Graduate School of Bioscience

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 526-0829
Địa chỉ liên hệ 1266 Tamura-cho, Nagahama-shi, Shiga
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0749-64-8100
Fax 0749-64-8140
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Major in Bioscience
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Số du học sinh của trường niên khóa 2020 3người
Trong đó số du học sinh tư phí 3người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền học phí / năm 340,000 Yên
Các khoản chi phí khác 290,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 630,000 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 8 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2020 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 10 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 10 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 11 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 6 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 6 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 7 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 8 năm 2020
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Major in Bioscience
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Số du học sinh của trường niên khóa 2020 2người
Trong đó số du học sinh tư phí 2người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền học phí / năm 340,000 Yên
Các khoản chi phí khác 290,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 630,000 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 8 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 10 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 10 năm 2020
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 11 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2020
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2020
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 6 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 6 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 7 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 8 năm 2020
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học