Department of Agriculture, Graduate School of Integrated Science and Technology | Shizuoka University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Department of Agriculture, Graduate School of Integrated Science and Technolo...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Department of Agriculture, Graduate School of Integrated Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shizuoka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of EducationhoặcScience and TechnologyhoặcGraduate School of Humanities and Social ScienceshoặcMajor of Engineering, Graduate school Integrated Science Technology hoặcGraduate School of Integrated Science and Technology , Department of InformaticshoặcGraduate School of Integrated Science and Technology Master's Courses Department of SciencehoặcDepartment of Agriculture, Graduate School of Integrated Science and Technology, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Shizuoka  / Quốc lập

静岡大学 | Shizuoka University

Department of Agriculture, Graduate School of Integrated Science and Technology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 422-8529
Địa chỉ liên hệ 836 Ohya, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
Bộ phận liên hệ Academic Affairs Section, Faculty of Agriculture
Điện thoại 054-238-4816
Fax 054-237-9362
Đặc điểm khoa nghiên cứu Có chuyên ngành cao học lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 15 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu nhưng cung cấp tài liệu liên quan)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2022 22người
Trong đó số du học sinh tư phí 20người
Trong đó số du học sinh trao đổi 1người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Các khoản chi phí khác 12,430 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 860,230 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
It is recommended to join the insurance of the cooperative.
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2023
Phân loại hồ sơ October 2023 Special Admissions for International Student English-based Courses
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 27 tháng 1 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 3 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 3 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 5 năm 2023 ~ Ngày 2 tháng 6 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 6 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination with Self-recommendation
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 5 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 5 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 7 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 7 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 9 tháng 6 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 7 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 8 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Examination at December
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 10 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 10 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2023
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 10 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học