Major of Engineering, Graduate school Integrated Science Technology | Shizuoka University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Major of Engineering, Graduate school Integrated Science Technology | Shizuo...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Major of Engineering, Graduate school Integrated Science Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shizuoka University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of EducationhoặcScience and TechnologyhoặcGraduate School of Humanities and Social ScienceshoặcMajor of Engineering, Graduate school Integrated Science Technology hoặcGraduate School of Integrated Science and Technology , Department of InformaticshoặcGraduate School of Integrated Science and Technology Master's Courses Department of SciencehoặcDepartment of Agriculture, Graduate School of Integrated Science and TechnologyhoặcMedical Photonics, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Shizuoka  / Quốc lập

静岡大学 | Shizuoka University

Major of Engineering, Graduate school Integrated Science Technology

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 432-8561
Địa chỉ liên hệ 3-5-1 Johoku, Chuo-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka
Bộ phận liên hệ Academic Affairs Office, Faculty of Engineering
Điện thoại 053-478-1010
Fax 053-471-0249
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Electronics and Materials Science, Applied Chemistry and Biochemical Engineering, Mathematical and Systems Engineering, Management of Business Development
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 15 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Các điều khác(It would be necessary EJU or JLPT depends on the entrance examination.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2024 50người
Trong đó số du học sinh tư phí 50người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 817,800 Yên
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Exam (Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Electronics and Materials Science, Applied Chemistry and Biochemical Engineering, Mathematical and Systems Engineering)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 7 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 8 năm 2024 , Ngày 28 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 9 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ International Students Exam (Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Electronics and Materials Science, Applied Chemistry and Biochemical Engineering, Mathematical and Systems Engineering)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 18 tháng 10 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 11 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 12 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 1 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Exam of Management of Business Development (April Admission 1st intake)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 6 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 8 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Entrance Exam of Management of Business Development (April Admission 2nd intake)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 13 tháng 12 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 12 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 2 năm 2025 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 2 năm 2025
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2024
Phân loại hồ sơ General Entrance Exam, October Admission (Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Electronics and Materials Science, Applied Chemistry and Biochemical Engineering, Mathematical and Systems Engineering)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 5 tháng 7 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 7 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 8 năm 2024 , Ngày 28 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 9 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2024
Phân loại hồ sơ Entrance Exam of Management of Business Development, October Admission
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 28 tháng 6 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 8 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học